| Kezdőlap |  Kapcsolat Adatvédelem |  Üzembe helyezés feltételei | Rendszer mosás
Beüzemelési feltételek

Alapkövetelmények minden esetben:

 

Ø     Az üzembe helyezés fizető munka, költségei a megrendelőt terhelik

Ø      A készülék garanciájának érvényesítésével járó beüzemelés csak érvényes, az eladó által megfelelően kitöltött és lepecsételt jótállási jeggyel rendelkező készüléken végezhető el. Beüzemelés után a szakszerviznek a jótállási jegy megfelelő részeit ki kell tölteni aláírnia és lepecsételnie.
 

Ø      A beüzemelést követően a tulajdonost/kezelőt a készülék alapvető üzemeltetéséről oktatásban kell részesíteni, és fel kell hívni a figyelmét a gépkönyvben levő üzemeltetési utasítások maradéktalan betartására. El kell mondani, hogy a készülék rendeltetésszerű üzeméhez hozzá tartozik a karbantartás, amelynek rendszeressége függ a felállítási környezettől és az üzemeltetési körülményektől, de évenként legalább egy alkalommal el kell végezni.
 

Ø      A tulajdonos/kezelő a beüzemelési munkalapon aláírásával és nevének olvasható feltüntetésével adja meg a szakszerviz részére a teljesítésigazolást.
 

Ø      A helyszínen a szakipari munkáknak (villany-, fűtés-, hideg- és meleg víz-, kémény-, szellőzés-, gázszerelés) befejezettnek kell lennie, legalábbis a berendezés üzemeltethetőségével összefüggő munkafázisoknak. A felsoroltak bármelyikének hiányában a beüzemelés megtagadható, amennyiben a hiány életet- és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet.  
 

Ø      A szakszerviznek nem feladata az elektromos vezetékek kiépítése. A villanyszerelési munkákat csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti el. A kábelezéshez szükséges bekötési rajzok a gépkönyvekben vagy a gyártó internetes honlapján megtalálhatók. Az erős-, és gyengeáramú vezetékek csak megfelelő védőtávolságban vezethetők, amennyiben erre nincs lehetőség, árnyékolt vezetékeket kell használni. A szakszerviz feladata a kazán- illetve szabályzó oldali bekötések elvégzése, az erősáramú elemek működésének próbája, az érzékelők elhelyezésének ellenőrzése.
 

Ø      Olyan gázkészüléknél, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, közvetlenül a gázkészülék közelében az áramkörbe iktatott hárompólusú (2s+f) megszakítóval vagy dugós csatlakozóval biztosítani kell a villamos hálózatról való leválasztás lehetőségét.
 

Ø      Nem feladata a beüzemelő szerviznek a felsorolásban szereplő, de a helyszínen nem biztosított követelmények pótlása, szakági tervezési feladatok elvégzése, a méretezések és a beépített elemek helyességének vizsgálata.
 

Gázkazánok 140kW egységteljesítmény alatt:

Az üzembe helyezést a munkánkra vonatkozó hatósági előírások szerint vagyunk kötelesek végezni, így különösen a ” 2008. évi XL.Törv. A Gázellátásról”, valamint a Gázipari Műszaki Biztonsági Szabályzat (GMBSZ) előírásait kell betartanunk.


Gázfogyasztó készülék csak akkor helyezhető üzembe, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek.

Ø      A törvényi előírások által megkövetelt szakhatósági engedélyek (gázszolgáltató, kéményseprő) érvényesek, a villamos érintésvédelemmel összefüggő EPH a beüzemelés kezdete előtt már elkészült. A gázfogyasztó készülékhez a megfelelő elektromos csatlakozás (áramtalaníthatóság) kiépítésre került.

Ø      A gázfogyasztó készülék a GMBSZ-nek, a gyártó előírásainak, és a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően került elhelyezésre.
 

Ø      Kazán csak vízzel feltöltött fűtési rendszerben indítható el. A beüzemeléskor a rendszer nyomását ellenőrizni kell.
 

Ø      A szabványokban előírt biztonsági elemek meglétét, szakszerű elhelyezését és működőképességét a szakszervizek ellenőriznie kell. Ilyenek a fűtési - és HMV oldali biztonsági szelepek és tágulási tartályok, tetőtéri kazánház esetén a vízhiány biztosító. A biztonsági szelep és a kazán között nem lehet elzáró szerelvény.

Ø      A helyiséglevegőtől függő üzemű kazánok megfelelő légellátását ellenőrizni kell. Tervezői nyilatkozat nélkül Tilos üzembe helyezni ilyen készüléket, amennyiben az olyan lakótérben került felállításra, ahol más, helyiséglevegőtől függő fűtőberendezés (pl. kandalló) vagy biztonsági reteszelés nélküli gépi elszívó berendezés üzemel!
 

Ø      Minden esetben meg kell győződni a fűtési rendszerben levő víz keménységéről és kémhatásáról. A fűtési rendszer vegyszeres átmosása feltétlen ajánlott. Az átmosás után kell a fűtővíz előírt pH értékét beállítani. A gépkönyv előírásait minden esetben figyelembe kell venni. A kémhatás alumínium alapanyagú kazántestek esetén 8,2-8,5 pH érték lehet. Bármilyen adalék, tisztítószer és fagyásgátló csak a kazán gyártójának előzetes írásbeli engedélyével tölthető a fűtővízbe.
 

Ø      Tilos a kazánházban a beüzemelés alatt és azt követően olyan munkát végezni, ami robbanásveszélyes, agresszív gőz, gáz vagy fokozott porképződéssel jár, illetve bármilyen módon a kazán elpiszkolódásához és károsodásához vezet.
 

Ø      A szabályozó rendszer és a kazán üzemi jellemzőit a beüzemeléskor a helyi adottságoknak megfelelően kell beállítani és erről a gépkönyvben található jegyzőkönyvet ki kell tölteni. A szabályzót kizárólag a gyár által megadott hidraulikai és elektromos kapcsolási rajzoknak megfelelően szabad használni, az előírásoknak megfelelő kapcsolási teljesítményű elemeken. 


Faelgázosító kazánok:
 

Ø      Faelgázosító kazánok kizárólag 20% relatív nedvességtartalom alatti, legalább 2 évet szárított, a kazán gépkönyvében megadott típusú fával üzemeltethetők.
 

Ø      A kazánok gépkönyvben megadott minimális visszatérő hőmérsékletét minden körülmények között biztosítani kell.
 

Ø      Faelgázosító kazán zárt fűtési rendszerbe csak biztonsági hűtő alkalmazása esetén építhető. A biztonsági hűtőt ellátó vízhálózat nyomásáról és a megfelelő vízelvezetésről gondoskodni kell.

Ø      Kazán csak vízzel feltöltött fűtési rendszerben indítható el. A beüzemeléskor a rendszer nyomását ellenőrizni kell.


Napkollektoros rendszerek:
 

Ø      Napkollektoros rendszerek beüzemelése erős napsütéses időszakban nem végezhető. A rendszer feltöltése a kivitelezést végző cég feladata, ami kizárólag az elektromos szerelés befejezése után, működő szabályozó esetén kezdhető meg.

Ø      A napkollektoros rendszert kizárólag a gyár által megadott minőségű szolár folyadékkal szabad feltölteni és üzemeltetni.

Ø      Hőszigetelés nélküli napkollektoros rendszer beüzemelése tilos.